Diecézní setkání seniorů a jejich přátel

Volný čas

Hradec Králové, 16. 6. 2012

Program

Nové Adalbertinum – Velký sál

9:30 – Zahájení - úvodní slovo P. ICLic. Karel Moravec

9:40 – 12:15 – Tématické besedy:

- Prevence domácího násilí (9:40 – 10:25) – Mgr. Kateřina Hrůšová Kukeňová

- Dobrovolnictví seniorů (10:35 – 11:20) – Mgr. Tereza Štaudová

- Smysl života seniorů (11:30 – 12:15) – P. Ing.Miloslav Fiala, OPraem.

12:15 – 13:30 – Přestávka, občerstvení, sdílení

13:30 – 14:00 – Vystoupení seniorů „Žijeme ve víře a v radosti“

14:00 – 14:15 – Přestávka

14:15 – 15:15 – Přednáška: „Purifikace národní paměti“ – Mgr. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů

 Přesun do kostela Nanebevzetí Panny Marie

15:30 – Bohoslužba – hlavní celebrant diecézní biskup Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.

po bohoslužbě závěrečné slosování o ceny

Přihlášky

Biskupství královéhradecké - Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové,

tel.: 495 063 661, e-mail: dcs@bihk.cz, web: www.dcshk.cz

Kontakty

www.dcshk.cz

Termíny