Workshop k projektu Z Oponíc až na Tolštejn

Workshop je součástí projektu spolupráce „Z Oponíc až na Tolštejn“, podpořeného z Programu rozvoje venkova ČR a Programu rozvoja vidieka SR. Workshop se uskuteční dne v sobotu 26. května 2012 od 9:00 do 13:00 hod. v hradní restauraci Tolštejn. V průběhu programu workshopu budete blíže seznámeni s uvedeným projektem, vyslechnete zajímavou přednášku o podpoře rozvoje turistických produktů ze strany veřejné správy a o efektivitě vynakládaných finančních prostředků na cestovní ruch. Na závěr obdržíte informace o produktech cestovního ruchu na území Šluknovského výběžku. Podrobnější skladbu programu a jména přednášejících se dočtete v přiložené pozvánce. Po ukončení workshopu se uskuteční společný oběd a návštěva 12. ročníku Tolštejnských slavností. V případě zájmu Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti co nejdříve z důvodu omezené kapacity, nejpozději však do 22. 5. 2012 na e-mail massluknovsko@atlas.cz.

Termíny