10. benefiční koncert Tomáše Flégra pro rumburský klavichord

Hudba

Klavichord, klavichord, klavichord?! Pracovnice Muzea Rumburk zvou všechny příznivce projektu záchrany rumburského klavichordu na výjimečné vystoupení mistra Tomáše Flégra – poslední v ČR!

Termíny