Noc kostelů 2012

Motto: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“(Ž 77,7) Program v jednotlivých kostelech: Kostel sv. Vavřince v Rumburku 19:00 20:00 Proč Jonáše spolkla velryba? interaktivní program pro děti i dospělé 20:00 21:00 Consonare troubÍ 21:00 23:00 Beseda v čajovně Na Kopečku Co jste chtěli vždycky vědět o církvích, farářích a věcech mezi nebem a zemí, ale báli jste se zeptat... Kostel sv. Bartoloměje ve Velkém Šenově 18:00 23:00 Noc kostelů - sv.Bartoloměj Velký Šenov Kostel bude přístupný od 17 hod. 18:00 19:45 Prohlídka věže kostela s možností výkladu 20:00 20:05 Slovo starosty - zahájení Noci kostelů 20:05 23:00 Pesach - poslední večeře Netradiční, kulinářský pohled na významné události židovství i křesťanství na farní zahradě. 20:10 23:00 Prohlídka výstavy - Historie kostela 21:00 21:40 Zpěv prokládaný čtenými příběhy pro potěchu duše Kostel Navštívení Panny Marie v Lobendavě 18:00 22:00 Setkání s Donem Boskem v kostele Navštívení Panny Marie Mladí zahrají písničky a možná i něco jiného, třeba veselého nebo vážného, inspirované spiritualitou Dona Boska, pak proběhne projekce filmu ze života Dona Boska a jeho bratří. Pojďte se setkat a inspirovat dobrým člověkem a jeho dílem. 20:00 22:00 Projekce filmu - Don Bosco, Režie: L.Gasparini Don Bosco je pravdivý příběh člověka, který v italském Turíně 19. století začal dílo, které dodnes žije na celém světě. Tvůrcům filmu se podařilo mimořádným způsobem ukázat charakter kněze, vychovatele, světce a především nesmírně obětavého, odvážného. Loretánská kaple Panny Marie a klášterní kostel sv. Vavřince v Rumburku Kostel svatého Michaela Archanděla v Dolní Poustevně

Termíny