LETNÍ KÁNOISTICKÉ SJEZDY MORAVICE

Sport

Každý den odtok 9,5 m3/s od Podhradí po dobu 4 hodin

Termíny