MÁJOVÁ MORAVICE

Sport

každý den odtok 13 m3/s z Kružberku + 2,5 m3/s přes HC1,  po dobu v sobotu 5 hod. a v neděli 4 hod









Termíny