Putování krajinou hudby

Hudba
Přijměte pozvání na koncert netradičně pořádaný v prostorách muzejních arkád v pátek 18. května v 18 hodin. Pořad koncipovaný pro flétnu a loutnu připravili Silvie Mechová a Jindřich Macek a nese název Putování krajinou hudby aneb s flétnou staletími. V podání flétnistky Silvie Mechové a loutnisty Jindřicha Macka zazní skladby V. Capiroly, P. P. Raimonda, J. Dowlanda, D. G. Speera, J. S. Bacha, J. J. Quantze, F. Schuberta, B. Godara, C. Debussyho, A. Honeggera a R. Turovského.

Tento pořad chce posluchačům představit dva nástroje, které dokáží spoluvytvářet harmonii a doslova „přenášet posluchače z jednoho citu do druhého“. Vedle citlivých instrumentací komorní hudby pro flétnu a loutnu se během večera představí oba nástroje i ve své sólové podobě. Celý koncertní program provází posluchače od renesance přes období baroka, romantismu až k současné tvorbě. Loutnové kompozice budou interpretovány na vzácný nástroj zhotovený podle historických originálů.

Termíny