Mezinárodní setkání bohemistů a překladatelů

Volný čas

Ve dnech 15.–18. května 2012 se v Praze uskuteční pracovní setkání zahraničních bohemistů, překladatelů a učitelů české literatury. Z pověření MK ČR je připravuje Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s knižním veletrhem Svět knihy a literární kavárnou Fra.
Program setkání nabídne účastníkům jak teoretické informace (možnosti podpory překladu, vhled do aktuální české literární scény, ediční plány nakladatelství, prezentace literárních časopisů), tak praktickou část (překladatelské dílny, diskuse, setkání s českými nakladateli a spisovateli). V neposlední řadě klademe důraz na vzájemná osobní setkání, poznávání a přímé navazování kontaktů zahraničních bohemistů s českými nakladateli a autory. I proto se letošní ročník koná během pražského knižního veletrhu Svět knihy.

Program ke stažení zde: http://www.literarnidum.cz/userfiles/file/2012/Setkani%20bohemistu_mail.pdf

Na akci Vás zve Pražský literární dům.

Termíny