Den otevřených podstávkových domů 2012 v Rumburku

Volný čas

Tajemství historie podstávkových domů na někdejším předměstí Rumburku se poodkryje při příležitosti mezinárodního Dne otevřených podstávkových domů. Během dvouhodinového programu je připravena komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii Šmilovského ulice. Během dvouhodinového programu je připravena komentovaná prohlídka vesnické památkové rezervace a povídání o historii Šmilovského ulice, zvané původně Scheibe-Gasse. Dále se zpřístupní podstávkový dům čp. 879/27, v němž bude k vidění výstava dobových fotografií. Představí se brožura „Lidová architektura v Rumburku a okolí“, vydaná letos Městem Rumburk. Akci pořádá Luboš Kosina a Město Rumburk v rámci Dne otevřených podstávkových domů. Soubor 18 podstávkových domů ve Šmilovského ulici byl roku 1995 vyhlášen za vesnickou památkovou rezervaci. Tzv. tkalcovská ulička zvaná Scheibe-Gasse, byla vytyčena na přelomu 18. a 19. století ve vsi Neusorge na vrchnostenském pozemku v blízkosti manufaktury Angličana Roberta Allasona. Roubené domy se štíty zdobenými břidlicí z let 1786-1805 slouží i dnes k soukromému bydlení. Sraz účastníků je v 14.00 hod. ve Šmilovského ulici v Rumburku, poblíž Parku přátelství. Akce je součástí Dne podstávkových domů 2012.

Termíny