Třicetiletá válka a Krkonoše

Výstava, Volný čas

400 let uplynulo od defenestrace, která rozpoutala válku pustošící 30 let velkou část Evropy. Svůj podíl na ní měly osoby úzce spjaté s Krkonošemi, válka poté na dlouho ovlivnila životy místních lidí.

Vernisáž proběhne v rámci Žoldnéřských dožínek v sobotu 25. srpna 2018 (14–18 hodin).

Výstava je otevřena od 26. srpna do 4. listopadu 2018 denně mimo pondělí (8–12 a 13–17 hodin).

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny