Noc Kostelů v Rožmitále pod Třemšínem - Starý Rožmitál

Výstava, Volný čas, Hudba
PROGRAM:

 

17.00 – 17.30    MŠE SVATÁ

                           Tichá bohoslužba jako prosba za zdárný průběh večera.

 

17.50 – 18.00  VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

                           Připojujeme se ke společnému vyzvánění zvonů ve všech

                           českých chrámech, které se účastní Noci kostelů.

 

18.00 – 18.10   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

                           Úvodní slovo  P. Ing. Mgr. Jana Kuníka

                         a starosty města Ing. Josefa Vondráška.

 

18.15 – 20.00   KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA

                           Prohlídka kostela od oltáře až po kůr.

                           Odborný komentář k historii farního kostela Povýšení

                           sv. Kříže

                           spojený s ukázkou hry na varhany a seznámení s nástrojem.

                           Provedou Mgr. Ivana Hoyerová a regenschori Hubert Hoyer.

                         

                           VÝZNAM BOHOSLUŽBY A BOHOSLUŽEBNÝCH

                  PŘEDMĚTŮ

                           P. Jan Kuník + prohlídka sakristie

                                                              

20.00 – 20.15   SKLADBY Z DÍLA NEJEN JAKUBA JANA RYBY

                           Zpěv žákyň pěveckého oddělení ZUŠ J.J. Ryby

                           s doprovodem varhan.

                         

20.15 – 20.45   PŘESTÁVKA

 

20.45 – 22.00   KONCERT TŘEMŠÍNSKÝCH KVÍTEK

                           Rytmická hudba a zpěv smíšeného amatérského

                           sboru (scholy).

 

                           V závěru koncertu – vystoupení žákyň Martiny Dobešové z

                           tanečního oboru ZUŠ J.J.Ryby.

 

22.30 – 23.00   VARHANNÍ IMPROVIZACE

                           Na témata Rybových skladeb – regenschori Hubert Hoyer

                           Duo varhany a trubka - Jan Dědič a David Štěch

 

23.15 – 23.45   NOČNÍ ZTIŠENÍ

                           Večerní atmosféra ztemnělého kostela vybízí k zamyšlení

                           nad příběhem při svíčkách.

                           

23.45 – 0.00     VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ

                           Zakončení večera bude patřit zvonům.

 

 

V PRŮBĚHU VEČERA :

 

17.30 – 20.00      INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA VĚŽE KOSTELA

 

17.30 – 20.30      OBČERSTVENÍ NA FAŘE + ochutnávka mešního vína

 

17.00 – 20.00      VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI NA FAŘE

 

17.00 – 20.00      VÝSTAVA A PRODEJ KERAMIKY

                             Výrobky dětí z keramického kroužku ZŠ.

                             Výtěžek bude věnován nadaci ČLOVĚK V TÍSNI.                                          

 

 

BĚHEM NOCI KOSTELŮ JE VSTUP DO VŠECH PROSTOR

A NABÍZENÝ PROGRAM ZDARMA.


Více zde: http://tremsinskakvitka.webnode.cz/plan-akci/

Termíny