Ostravská muzejní noc 2012

Volný čas

V sobotu 19. května 2012 od 17 hodin do půlnoci se v rámci celé Ostravy pod hlavičkou Ostravské muzejní noci 2012 již počtvrté společně představí 31 institucí, které ovlivňují a pravidelně se zapojují do kulturního života města i celého Moravskoslezského kraje.

Zúčastněné organizace během festivalu nabídnou bohatý doprovodný program od koncertů přes filmové projekce a taneční vystoupení až po přednášky a workshopy. Jedná se však o pouhou ochutnávku toho, čemu se tyto organizace věnují za běžného provozu.

 

Jádro Ostravské muzejní noci 2012 tvoří kulturní stánky, které již mají v Ostravě vybudováno renomé. Mezi nováčky se letos představí multižánrové centrum současného umění Cooltour, Divadlo Petra Bezruče, Divadlo loutek Ostrava, Janáčkova filharmonie Ostrava, galerie Jáma 10 a INDUSTRIAL gallery. Rovněž v letošním roce festival podpoří Dopravní podnik Ostrava, a.s., který pro tuto příležitost poskytne zvláštní autobusové linky pro přepravu mezi jednotlivými institucemi zdarma.

 

Festival muzejních nocí je primárně zaměřen na činnost muzeí a galerií. Ostravské muzejní noci 2012 se však neúčastní pouze muzea a galerie, ale ve spolupráci s nimi také další organizace, jejichž náplň je propojena s kulturou či vzděláváním, ať už se jedná o divadla, knihovny, umělecké školy či samotnou Radnici města Ostravy. Tím se Ostravská muzejní noc 2012 zařazuje po bok Pražské a Brněnské muzejní noci.

 

Podrobný program jednotlivých organizací je k dispozici na webových stránkách (www.ostravskamuzejninoc.cz), Facebooku a v informační brožuře, která je zdarma k dispozici v zúčastněných organizacích a na veřejných místech Ostravy. V brožurce rovněž návštěvníci naleznou jízdní řády k zvláštním autobusovým linkám a mapky institucí.

 

Festival zaštítil hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Palas a Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy. Finančně akci podpořilo statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj. Mediálním partnerem akce je Český rozhlas Ostrava.

Termíny