SMILES FOR CROCODILE / ÚSMĚVY PRO KROKODÝLA!

Volný čas, Hudba, Pro děti

PINK CROCODILE, o.p.s. (CZ) VÁS SRDEČNĚ ZVE NA DEN S PINK CROCODILE – 20. 5. 2012

SMILES FOR CROCODILE – ZÁBAVNÉ RODINNÉ ODPOLEDNE

14–19 HODIN, Císařská louka / www.fun-island.cz

 

BENEFIČNÍ MEGAKONCERT – DAVID KOLLER / EMA BRABCOVÁ&LUNO

OD 19 HODIN, MeetFactory / www.meetfactory.cz

  Před koncertem proběhne projekce krátkého dokumentu Alice Nellis o projektech organizace Pink Crocodile a o dětech, kterých se tyto projekty týkají. Součástí dokumentu je i záznam muzikálu Červená karkulka, který děti nacvičily. Večer bude moderovat Dan Kohout z rádia BEAT.

VÝTĚŽEK Z BENEFIČNÍHO KONCERTU ORGANIZOVANÉHO PINK CROCODILE O.P.S. BUDE CELÝ VĚNOVÁN NA PODPORU PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S TĚŽKÝM KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM.

Všechny děti mají stejná práva, zejména právo na vzdělání, respekt a toleranci.


PINK CROCODILE je mezinárodní charitativní organizace, která vytváří postiženým dětem a nejchudším dětem světa takové životní podmínky, aby se mohly zdravě rozvíjet a vzdělávat. Využijte příležitosti a přijďte se na naše benefiční akce v rámci přirozeného firemního CSR skvěle pobavit. Spolu s kolegy tak můžete přispět na dobrou věc.

 

PINK CROCODILE, o.p.s. (CZ)

Hlavním projektem realizovaným v České republice je finanční, materiální i osobní pomoc dětem s kombinovaným postižením v rámci podpory vzdělávacího programu Bobříci a dále také podpora programu náhradních maminek a tatínků – osobních asistentů postižených dětí z dětských domovů.

 

Klienty Bobříků jsou děti s hluchoslepotou, neslyšící děti s tělesným postižením, mentální retardací, děti s psychiatrickou diagnózou v kombinaci s hluchotou a děti s různými syndromy. Vzdělávání terapeutické třídy Bobříci probíhá každý týden již sedmým rokem.


Dětem z dětských domovů pomáháme najít, vzdělávat a celkově podporovat osobní asistenty, které pracují s dětmi v režimu 24 x 7 x 365.


Cílem je založit pro naše Bobříky školu, která by pod jednou střechou nabídla dětem všechnu potřebnou péči:

- speciálně pedagogickou i kompletní diagnostiku

- ranou péči a podporu rodiny s kombinovaně postiženým dítětem

- individuální a skupinové terapie a rehabilitaci

- odlehčovací službu

- předškolní a školní vzdělávání

- možnost internátu pro děti, které nebydlí v blízkosti školy


Náklad na vyškoleného osobního asistenta je 250 000Kč/rok na jednoho studenta. Tyto děti u sebe potřebují pečující osobu po celou dobu výuky i zájmových aktivit. V takovém rozsahu však stát péči nehradí.

 

A to je hlavní důvod, proč jsme se rozhodli otevřít ojedinělé školské zařízení pro děti s kombinovaným postižením v samostatné budově s kapacitou 35-40 dětí s možností internátní péče.
 

Projekt zaštiťují režisérka Alice Nellis, herečka Martha Issová, zpěvačka Ema Brabcová a zpěvák David Koller.

 

Našimi hlavními ambasadory jsou pan primátor hl. m. Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda a paní poslankyně Parlamentu České republiky Lenka Kohoutová.

 

JAK MŮŽETE POMOCI?

- partnersky se podílet na aktuálně pořádaných akcích

- zakoupit vstupenky na koncert v rámci firemního CSR

- zakoupit „krokodýlí“ trička, čepice, náramky a další drobnosti

- přímo podporovat konkrétní dítě – Bobříka z dětského domova

- přímo hradit náklady na asistentku – náhradní maminku (možno např. vést jako charitativní projekt školy formou „adopce spolužáka“ – zajištění výuky pro dítě Bobříka, které bohužel nemůže navštěvovat jejich školu)

- můžete dorazit v počtu hojném na obě akce v neděli 20. května 2012 a podpořit při pohodové zábavě dobrou věc 

- sponzorovat konkrétní dítě formou tzv. adopce na dálku

- sponzorovat konkrétní projekt

- dle možností si domluvit jinou formu pomoci

- zaslat svůj finanční příspěvek přímo na bankovní účet Pink Crocodile

 

www.pink-crocodile.org / www.bobrici-kombivady.czTermíny