Cvalové dostihy Slušovice

Volný čas
Po delší odmlce, zaviněné nejasnými majetkoprávními vztahy a otázkou vhodného a efektivního typu pořadatelské organizace se věci okolo slušovické dráhy v roce 2008 výrazně posunuly dopředu. Počáteční aktivitu převzal Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, od roku 2009 se pořadatelství přesunulo na Služby města Slušovice, příspěvkovou organizaci. V roce 2011 bylo založeno občanské sdružení DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s., které po dohodě s vedením města jako samostatný subjekt organizuje provoz dostihové dráhy a pořádání a organizaci dostihů. Druhý z cvalových dostihů letošní sezóny ve Slušovicích připadá na termín 14.10. 2012.

Termíny