Rodinné konstelace

Volný čas
Prožitková metoda, která harmonizuje vlivy skrytých, nevědomých sil působících v rodinách a v partnerských vztazích / Lektorka Marcela Lochovská / začátek v 9.30

Termíny