POKUS O POZOROVÁNÍ MĚSÍCE DEN PO NOVU V BLÍZKOSTI PLANETY VENUŠE

Volný čas
Pozorování se uskuteční pouze za jasné oblohy.

Termíny