Zahradní slavnost ke Dni matek, vítání občánků

Volný čas
Pořádá Obec Petrov a ZŠ Petrov ve školní zahradě.

Termíny