SVAZ DIABETIKŮ

Volný čas
Pravidelné setkání diabetiků i „nediabetiků“.

Termíny