Evropská muzea v přírodě

Volný čas
Beseda s mezinárodně uznávaným odborníkem na problematiku muzeí v přírodě PhDr. Jiřím Langrem, CSc.

Termíny