Trestní odpovědnost právnických osob a statutárních orgánů

Volný čas
Seminář v přednáškovém sálu Panského dvora. Lektor: JUDr. Antonín Blažek

Termíny