Dětská letní rekreace

Volný čas
Body Club pořádá pro děti od 5 do 18 let Dětskou letní rekreaci, která se uskuteční v termínu od 8. do 13. července 2012 na Hotelu U Raztoky na Rusavě. Rekreace bude zaměřena zejména na tenis, kopanou, tanec a relaxaci. Samozřejmostí je koupání, spousta zábavných her a soutěží, diskotéky, vystoupení známých muzikantů, zlatý slavík, táborová pouť a karneval. Cena je 2.800 Kč a zahrnuje ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, dopravu, lékařský dozor, odměny při soutěžích, vstup na koupaliště. Přihlášky zasílejte na e-mail: agentura.body@volny.cz Více informací na www.bodyclub.cz nebo tel. 577 214 413 nebo 606 225 839

Termíny