Akademka domečku

Volný čas
Dům dětí a mládeže ve Strážnici zve všechny zájemce na Akademii domečku - přehlídku činnosti zájmových kroužků na DDM. Děti zde budou v krátkých pásmech prezentovat rodičům i široké veřejnosti, co vše se během celého školního roku naučily. Předvedou zde: moderní tance, aerobick, brake dance, mateřské centrum Klokánek, folklorní soubor Danájek, Kytara, břišní tance a mažoretky. Jako host vystoupí taneční kroužek Pusinky ze Sudoměřic a Step ze Strážnice. Ve vestibulu se budou prezentovat rukodělné kroužky - plastikový modelář, ornamentika, paličkování, výtvarné práce a kroužek Mamut. Bude zde také koutek zdravé výživy.

Termíny