GUATEMALA: MAYSKÉ POSELSTVÍ K ROKU 2012

Volný čas
Seznámí diváky se středoamerickou zemí, která na jedné straně ve svých deštných pralesích odkrývá světu stovky let opuštěné kolosální mayské chrámy navštěvované jaguáry, předkládá lidstvu skeptická vysvětlení, proč tisíce let starý mayský kalendář končí 21. 12. 2012, a na druhé straně není schopna zajistit důstojný život posvátnému pestrobarevnému ptáku Quetzalovi, kterého má v národním znaku, natož původním Mayům, kteří jsou i přesto stále pokračovateli nevídané kultury. Sedm týdnů s batohy na zádech v zemi, jejíž obyvatelé tuší blízkou budoucnost Martin Dufek a Vráťa Kratochvíl.

Termíny