Lesy a zahrady

Výstava

Tradice drobného zemědělství pro soukromou potřebu je rozšířena v mnoha kulturách, včetně České republiky. Jde o zdroj radosti a krásy, stejně jako o základy rodin či regionů. Galerie Califia se snaží podporovat lokální pěstitele a zemědělce místo masových sítí, jež používají toxické chemikálie k zaručení trvanlivosti a „čerstvosti“. Za tímto účelem jsme se rozhodli pořádat Farmářské trhy, které budou probíhat každou sobotu v létě.

Lesy jsou odpradávna naším zdrojem kyslíku, jejich kácením dopomáháme k vymírání některých druhů živočichů, kteří přicházejí o své přirozené působiště. Horažďovice svou blízkostí k Šumavě si nemohou nevšimnout pozornosti, kterou v posledních měsících vyvolává. Jako občanům žijící v těsné blízkosti Šumavy nám mohou být blízké otázky, které vyvolává znečišťování přírody, zalesňování atp.

Projekt „Brouk jako umělec“ HANY NOVÁKOVÉ humorně přistupuje ke kontroverznímu tématu kůrovce a řešení tohoto projektu na Šumavě. Místní fotografka MARIE BUBENÍKOVÁ představuje inspirující fotografie zdejší krajiny. Další fotografka EVA HEYD s kolekcí „Twilight“ představuje soukromé a veřejné okamžiky zaměřené na přírodu zachycené těsně před večerním časem. DANCO ARDELEAN a SAMSON STARLIGHT, dva charaktery, představující zábavný příběh „probuzeni přírodou“ týkající se jejich cest po oblíbených místech. S radostí také představujeme studenty ze Střední školy uměleckoprůmyslové z Českého Krumlova, kteří nás seznámí s jejich pracemi.

Účinkují

Hana Nováková, Marie Bubeníková, Eva Heyd, Danco Ardelean, Samson Starlight, Barbara Benish

Termíny