Muzejní noc.

Volný čas
Program: výtvarné dílny, loutkové divadlo Jana Hrubce, malování na zahradě, přednáška o dětské ilustrační tvorbě, , koncert skupiny Flashband. (časový harmonogram na internetových stránkách GVU

Termíny