Dny města Holešova 2012

Volný čas
Kulturní akce probíhající v zámku Holešov, zámecké zahradě, Kostele Nanebevzetí P. Marie, místním hřbitově

Termíny