20 LET SE ZVUKOVOU KNIHOVNOU

Volný čas
Slavnostní program ZUŠ Vsetín k příležitosti 20. výročí založení zvukové knihovny. Partner: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín.

Termíny