NOC KOSTELŮ 2012

Volný čas
Do jedinečného projektu Noc kostelů se potřetí zapojí i zlínské kostely, kaple a modlitebny. Celoevropská Noc kostelů bude zahájena 1. června v 17.50 hod. společným vyzváněním zvonů. Pro návštěvníky jsou připraveny koncerty moderní i vážné hudby, zpěvy, videoprojekce a výstavy, ale také komentované prohlídky nočních prostor nebo společné motlitby.

Termíny