Solární den v Hostětíně

Volný čas
Otevřený workshop pro zájemce z mikroregionu Bojkovsko a Zlínského kraje k zahájení EUprojektu "100 % RES comunnities", navazujícího na Evr. ligu obnovitelné energie, + projekce filmu a exkurze k energ. alternativám, uplatněným v Hostětíně (vhodné zejména pro starosty a zástupce obcí)

Termíny