Konference Venkovská krajina

Volný čas
Konference poskytuje prostor pro mezioborové diskuse a vytváří pracovní rámec pro setkávání odborníků z řad studentů i jejich odborně zdatných kolegů, kteří již prošli bohatou praxí. Podmínkou je zájem o venkov a krajinu.

Termíny