KAREL HYNEK MÁCHA

Volný čas
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví v Praze pořádají výstavu Karel Hynek Mácha, Dvě století české kultury s Máchou. Výstava je věnována zakladateli české moderní poezie K. H. Máchovi. Vernisáž se uskuteční v pátek 25. 5. 2012 v 21.00 hodin. Úvodní slovo, kulturní program – Máchovské nokturno. Účinkují: Štěpán Rak, Alfred Strejček.

Termíny