VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KARLA PLICKY

Volný čas
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 4.5. v 17.00 hodin. Výstavu zahájí její autorka PhDr. Daša Ferklová ze Slovenského národného múzea v Martine.

Termíny