SLAVNOSTNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU DVOŘÁK

Volný čas
K 30. výročí úmrtí Emila Háby a 400. výročí úmrtí Hanse Lea Hasslera Program: E. Hába, Zd. Lukáš, G. Rossini, C. Franck, T. Susato, O. di Lasso, H.L. Hassler, W.L. Dawson, A. Nyberg, H. Smith, J. Šoupal, O. Halma. Účinkují: Pěvecký sbor Dvořák, Komorní sbor Dvořák Sólisté: M. Koubová, M. Rosenfeldová, S.F. Zápeca Varhanní doprovod: Jaroslav Šmilauer Dirigent: Antonín Veselka

Termíny