Tvoříme v muzeu XI.

Volný čas
„Dubový lísteček do dřeva řezaný“

Termíny