Půlnoc - Neisse Film Festival

Vizuálna dokumentárna esej o "svetle, v ktorom prestávame vidieť". Film cez fenomén tmy hovorí o neudržateľnom energetickom luxuse a o jeho následkoch v priamom aj prenesenom slova zmysle. Uchopuje problém svetelného znečistenia ako obraz nezmyselne stúpajúcej spotreby prírodných zdrojov a ukazuje nečakaný vplyv prebytku svetla na ľudské telo a v ďalšej úrovni na ľudské vedomie, poznanie, existenciu... Vrstvy preklenujú dve kontinuálne linky: osobná linka režisérky, ktorá absolvuje 7 dňovú terapiu zavretá v absolútnej tme a ťažko pochopiteľná vzbura "darkerov" - skupiny českých mladíkov, ktorí sa v rokoch 2002-2003 dostali do dejín vďaka ilegálnemu skratovaniu sĺpov vysokého napätia a následnému blackoutu. Filmom nás povedú magické obrazy, umocnené experimentálnou hudbou skupiny BBNU.

Termíny