Indiáni Jižní Ameriky - Naděje pro Esperanzu

Volný čas

Přednáška se světelnými obrazy o paraguayských indiánech s českou krví. O činnosti občanského sdružení CHECOMACOCO hovoří PhDr. Yvonna Fričová Na přednášku zvou Sdružení Tadeáše Haenkeho a město Chřibská. Sdružení Checomacoco vzniko v roce 2004 – poté, co se potomci cestovatele A. V. Friče (1882–1944) zcela náhodou dozvěděli, že mezi jihoamerickými indiány kmene Čamakoko, v paraguayské vesnici Puerto Esperanza (Přístav Naděje), žije skoro stoletá Fričova dcera Hermínie (1905–2009), jejíž široká rodina dnes čítá na 200 lidí. Indiáni-nomádi z Gran Chaka přišli během 20. století o možnost žít svým původním způsobem jako lovci a sběrači: snaží se ustát svou přeměnu v obyčejné venkovany, pokoušející se vydělat si zemědělskou činností na své chudé živobytí. Dary z České republiky jsme jim umožnili založit vlastní chov dobytka a vybavit políčka zavlažovacím systémem, podporujeme vzdělání jejich dětí a pomáháme jim s akutními zdravotními problémy. Další informace naleznete na odkazech: http://www.haenke.slamow.com http://www.checomacoco.cz http://rodolfo-ferreira-fric.blogspot.com

Termíny