Zbraně a militaria

Výstava

Zahájení: 28. dubna 2012 v 13:00 hodin Zbraně a militaria a Střelecké terče.

Výstava Zbraně a militaria přibližuje vývoj pušek v období 19. a 20. století. Pojednává o vzniku a vývoji pušek s perkusními zámky, zadovek, opakovaček, samočinných a útočných pušek. V krátkosti zmiňuje vývoj pistolí, kulometů a samopalů. Zajímavými exponáty jsou rakouská ostrostřelecká pamětní šavle na revoluci 1848, armádní kříž z let 1813 – 1814, rakouská dragounská a kyrysnická přilba z 2. poloviny 19. století, pamětní medaile pro pražské měšťanské ozbrojené sbory z roku 1866, jatagan z oblasti Balkánu z 2. poloviny 19. století, mapy z císařských manévrů v roce 1905, rakouský zákopový biják z 1. světové války, uniformy příslušníků československých legií ve Francii, Itálii a Rusku, československá pistole vz. 24, československý samopal vz. 24, vyznamenání příslušníků československého zahraničního odboje z období 1. a 2. světové války. Vystavené předměty – chladné a palné zbraně, vojenské uniformy, polní láhve, ochranné masky, vyznamenání – pochází ze sbírek Muzea středního Pootaví Strakonice, Vojenského historického ústavu, Prácheňského muzea v Písku a Městského muzea ve Volyni. Výstava bude otevřena do 10. srpna, květen: Út – Ne, 9 – 16 hodin; červen – srpen: Po – Ne, 9 – 17 hodin.

 

Na výstavě Střelecké terče jsou vystaveny střelecké terče, lovecké zbraně a obrazy s vojenskou tématikou ze sbírek Muzea středního Pootaví Strakonice. Výstava bude otevřena do 26. června, květen: Út – Ne, 9 – 16 hodin; červen – srpen: Po – Ne, 9 – 17 hodin.

Odpovědná osoba: František Lukeš, 380 422 609, frantisek.lukes@muzeum-strakonice.cz

 

Termíny