ČARODĚJNICKÝ REJ - KARNEVAL PRO DĚTI

Volný čas, Pro děti

NA SOBOTU 28.4.2012 JSME PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVILI ČARODĚJNICKÝ REJ - KARNEVALOVOU ZÁBAVU PLNOU SOUTĚŽÍ, HER, ZÁBAVY A LEGRACE. PROGRAMEM VÁS PROVEDE KOUZELNICE ROXANA.
RODIČE SI MOHOU DÁT KÁVU ČI MEDOVNÍK A DĚTI SE MEZITÍM BUDOU BAVIT.

Účinkují


KOUZELNICE ROXANA

Termíny