Koncert Ladislava Křížka

Volný čas
Akustický benefiční koncert na opravu farní střechy ve Vracově na farním dvoře ve Vracově (v případě deštivého počasí ve sportovní hale). Předprodej v městské knihovně.

Termíny