Slavnostní zahájení činnosti Centra pro rodinu Kyjov

Volný čas
Akce začne mší svatou v 15:00 h v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Masarykově náměstí. Veškeré informace naleznete na www.cprkyjov.estranky.cz.

Termíny