Autorské čtení básnířky Jarmily Synkové

Volný čas
Akce se koná v přednáškovém sále.

Termíny