Sférický přístup k léčení

Volný čas
Přednáška Ing. Zdeňka Zamazala ve studovně-čítárně .

Termíny