Jarní očista těla podle pěti elementů

Volný čas
Přednáška Mgr. Zbyňka Seluckého a Mgr. Olgy Selucké v přednáškovém sále.

Termíny