Seriál dechových hudeb: DH Moravanka Jana Slabáka

Volný čas
Virtuosní dechová kapela, která má již 40 let úspěšné činnosti. Od samého počátku nezaměnitelný sound kapely a nový styl byl poznamenán virtuosní kvalitou osobitého zvuku, který ji vtiskl kapelník, zakladatel, skladatel, aranžér a hlavně vynikající trumpetista Jan Slabák. Akce se koná v divadelním sále DK.

Termíny