Výstava výtvarné soutěže - V říši motýlů

Volný čas
V prostorách KIS Tlumačov - v provozní dobu KIS, pořadatel DDM Sluníčko Tlumačov. Vstup zdarma.

Termíny