KAM DOSKÁČE RANNÍ PTÁČE - bijásek

Volný čas
Dětská komedie režisérky Drahomíry Králové je ozvláštněna klíčovým „pohádkově vědecko-fantastickým“ motivem, kdy působením blesku dochází ke zdvojení dvanáctiletého, technicky mimořádně nadaného Pavla Musila. Každý z dvojníků je přitom vybaven zcela odlišnými charakterovými rysy, danými Pavlovým duševním rozpoložením ve chvíli jejich vzniku. Hrají: Pavel Diviš, Luboš Diviš, Lenka Termerová, Jana Smrčková a další. V českém znění. Mládeži přístupno.

Termíny