Divadlo / Kdokoli

Volný čas
Pravděpodobně původně holandská hra Elckerlijc pochází z 15. století. Kdokoli odkazuje již svým názvem i podtitulem ke středověké moralitě Everyman. Paralela samozřejmě pokračuje i dále v tématu. „Kdokoli", tedy každý člověk, který je Smrtí předvolán k Božímu soudu dává prostor k úvaze, jak nakládat s vlastní duší - spor mezi ctnostmi a neřestmi o duši člověka. Hra je uvedena jako scénické čtení. Ve hře vystupují děti, mládež a dospělí farníci z Luhačovic. Postavy a obsazení: Kdokoli – František Malůrek Odpovědník – Kristýna Víchová Hlas Boha, Rozum – Jan Šmajstrla Hlas Smrti – Hana Slováková Přátelství – Maxim Bitto Příbuzenstvo – Radka Holubová 1. Příbuzenstvo – Radek Holub 2. Příbuzenstvo, Dobré skutky – Miroslav Holub Jmění, Anděl – Anna Hýsková Dobré skutky – Marcela Mališková Poznání – Marie Šmajstrlová Síla – Klára Hájková Krása – Helena Janíková Pět smyslů, Smrt maska – Kristýna Hájková Smrt, Příbuzenstvo, Dobré skutky – Lukáš Hýsek Zpověd´– Martina Jančářová Hlas Anděla – Miroslava Petrášová Anděl – Eliška Mališková Výběr hudby – František Malůrek Zvuk – Kristýna Víchová Divadelní vedení, úprava scénáře – Regina Bittová Délka představení: 45 minut

Termíny