Pocta Janu Zachovi

Hudba

Koncert přejímající 300. výročí narizení a 360. výročí úmrtí českého barokního skladatele evropského významu, jehož rodina je spjata s Čelákovicemi.

Koncert  ze skladeb  Jana Zacha, Henryho Purcella, G.F. Handela, J. Myslivečka a dalších.

Účinkují


Pavla Bočková - varhany

Jiří Bachtík - trubka

Alena Hellerová - s oprán

Termíny