TONTTU / Pasi Mäkelä (FIN)

Divadlo

Divokost v srdci jednoho šotka  / 45 min / jazykově bezbariérové

 

V delíriu se lidem všech dob zjevuje malý muž. (Pasi Mäkelä)    

Pasi Mäkelä tímto dokonalým převtělením do skřítka (fin. tonttu) navazuje ztracený kontakt s přírodním řádem světa. Divokými pohyby odkrývá zapomenutou kolektivní paměť a sestupuje do "tělesného podvědomí". Tonttu číhá někde ve stínu na hranici společnosti a přírody, na periferii naší mysli a těla. Je naší možností, naším svědomím?

 

Mnohovýznamová performance mísí tanec Butó s finským folklórem a Pasiho zkušeností se zambijskámi tanci Muganda nebo rituály tajné společností Njau.

Představení teď a tady vytváří novou tradici ze směsi folklórních prvků a mísí je s prvky Nového divadla. Každá performance je jiná, přestože improvizuje na předem určené téma. Ve skřetí podstatě může Pasi Mäkelä naplno ukázat svůj široký choreografický rejstřík a extrémní fyzický přístup k divadlu.

 

Skřítci/skřeti, mystické bytosti skandinávského folklóru,  mohou nabývat mnoha podob. Oživují lesy, stodoly, dokonce i sauny a zprotředkovávají spojení s mimolidským světem. Navzdory svému malému vzrůstu mají obrovskou fyzickou sílu. Pomáhají lidem, pokud je s nimi dobře zacházeno. Jestliže se k nim ale člověk zachová zle nebo je zanedbává, dokáží mu způsobit urpení a různé druhy nepříjemností. (Wikipedia)

Finské slovo tonttu je  mnohovýznamové – mimo jiné je synonymem pro idiota.

 

Pasi Mäkelä (nar. 1975) je finský konceptuální umělec, performer, choreograf a hudebník částečně žijící v Praze. Jeho performance jsou z velké části založeny na  butó, japonském avangardním tanci, který se objevuje začátkem 60. let. Butó je známý svým extrémní fyzickým přístupem k tanečnímu projevu. Pasi vyvinul finskou verzi tance butó.

Během posledních let se spolupodílel aktivně na mnoha různorodých představeních a hudebních projektech ve Finsku, v Čechách, Německu a Rakousku.

 

Představení se bude hrát v průběhu roku 2012 v různých zemích a na rozličných místech, včetně galerií, divadel a site-specific míst.

 

Choreografie a provedení: Pasi Mäkelä.

Po představení vystoupí Tomáš Procházka (Handa Gote) a.k.a. DJ Federsel a DJ Kalervo Salsa.

Termíny