Jak nejít z bultu do šlenku

Volný čas
Jak moc se nelije rašeliník? Dá se vůbec jít z bultu do šlenku nebo do šenku? Trochu mokrá vedená exkurze pro malé i velké neodborníky.

Kontakty

http://www.krnap.cz

724 175 927

jkaspar@krnap.cz

Termíny